Covid 19 Informasjon

3XH Festivalen vil til enhver tid følge anbefalinger som regjeringen og Oslo kommune gir. Derfor er det viktig at du følger med på oppdatert informasjon fra oss når du har kjøpt billett. Vi vil jevnlig oppdatere deg med hva du som festivalgjest, må forholde deg til. 

Billetter i henhold til smitteverntiltak. 

Vi selger antall billetter i tråd med forventningene til regjeringens og Oslo kommune sin gjenåpningsplan. Dette betyr at vi selger billetter til 4 avgrensede områder, også kalt kohorter. Hver kohort har 200 billetter per dag, men forventes å kunne økes etterhvert som antall vaksiner kommer og  smittetrendene går nedover for Oslo. Festivalen har maksimal publikumskapasitet på 2000 personer per dag. 

Dersom kohortene opphører innen første festivaldag, vil du ikke måtte forholde deg til hvilken kohort du har kjøpt billett til. Vi vil holde alle festivalgjester oppdatert rundt dette!

For informasjon rundt refusjon ifb med Covid 19, se Informasjon 

No Comments

Leave a Reply